Monthly Archives: October 2009

今天的畢業典禮, 若有你相伴多好… 😦

點解唔聽我電話….點解唔覆我sms….
咁耐以黎我都仲係咁愛你….我真係忘記唔到你….