Daily Archives: May 23, 2006

哈哈~~ 而家考完試終於開始睇返之前download左既電車男, 對於我呢d又單身又成日上網既男仔黎講, 佢真係俾到我一線希望! 不過, 好不幸地, 電車男總共12集 (如果加埋第2結局既話, 有13集), 我而家先睇到第5集…. 今晚好可能都冇辦法完成架啦!! 係都要留返聽日先架啦!

終於考哂試啦~~~ 大解放啦!!
有咩做好呢真係… 哈哈~